Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby_studňa Veľkosť: 337.5 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Návrh na kolaudáciu stavby Veľkosť: 382 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Ohlásenie drobnej stavby Veľkosť: 194.8 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Prehlásenie stavebného dozora Veľkosť: 190.1 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby Veľkosť: 199.6 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia Veľkosť: 226.6 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny Veľkosť: 195.9 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením Veľkosť: 194.1 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby v spojení s kolaudáciou Veľkosť: 386 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Daňové priznanie_Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani na nevýherné hracie prístroje Veľkosť: 5.29 MB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálny odpad alebo jeho pomernej časti Veľkosť: 201.8 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia Veľkosť: 265.7 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácii, o povolenie na rozkopanie povrchu (rozkopávkové povolenie) Veľkosť: 184.9 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Žiadosť o potvrdenie o veku stavby Veľkosť: 184.8 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Návrh na zrušenie trvalého pobytu Veľkosť: 193.8 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť Veľkosť: 368.3 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájom_krátkodobý Veľkosť: 621.7 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Žiadosť o vydanie súhlasu obce_cudzinci Veľkosť: 389.9 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Čestné vyhlásenie, ktorým sa dopĺňa žiadosť o určenie súpisného čísla (stavby postavené pred r. 1976) Veľkosť: 442.6 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Poučenie na vyplnenie daňového priznania Veľkosť: 257.7 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla Veľkosť: 367.9 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Oznámenie o výrube drevín Veľkosť: 401.2 kB Formát: pdf Dátum: 1.1.2019
Potvrdenie o podaní priznania k dani Veľkosť: 360.2 kB Formát: pdf Dátum: 2.1.2019
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajmé automaty a k dani za nevýherné hracie automaty Veľkosť: 1 MB Formát: pdf Dátum: 15.2.2020
Ohlásenie poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Veľkosť: 218 kB Formát: pdf Dátum: 10.12.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie MZZO (ku kolaudácii) Veľkosť: 191.4 kB Formát: pdf Dátum: 3.1.2021
Žiadosť o vydanie súhlasu_MZZO (k stavebnému povoleniu) Veľkosť: 393 kB Formát: pdf Dátum: 3.1.2021
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby Veľkosť: 521.8 kB Formát: pdf Dátum: 3.1.2021
Ohlásenie stavebný úprav (udržiavacích prác) Veľkosť: 140.4 kB Formát: pdf Dátum: 3.1.2021
Žiadosť o vydanie potvrdenia o trvalom pobyte Veľkosť: 182 kB Formát: pdf Dátum: 3.1.2021