Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Profil verejného ovstarávateľa

Obec Bellova Ves je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov verejným obstarávateľom a pri zadávaní zákaziek na dodanie tovarov, uskutočnenie stavebných prác a poskytovanie služieb je povinná používať postupy podľa tohto zákona v súlade s internými predpismi obce.

Obec Bellova Ves v  súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zriaďuje na svojej webovej stránke/webovom sídle svoj „Profil verejného obstarávateľa“

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa


Názov: Obec Bellova Ves

IČO: 00800180

DIČ: 2021169139

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK36 0200 0000 0009 2502 6122

Sídlo:
Obec Bellova Ves
Obecný úrad
Bellova Ves č. 75
930 52 Blahová

Tel.: 031/ 5587126