RSS Obec Bellova Ves http://bellovaves.sk RSS kanál obce Obec Bellova Ves sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 - Základná škola Lehnice http://bellovaves.sk/sprava/11130/n 11130 Zápis do 1. ročníka v školskom roku 2020/2021 - Základná škola Lehnice http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/sola-nazaj1_8fc9bb_sm.jpg Opatrenie ÚVZ SR_štátna karanténa http://bellovaves.sk/sprava/11093/n 11093 Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky pri ohrození verejného zdravia č.: OLP/3012/2020 zo dňa 04. apríla 2020, ktorým sa všetkým osobám, ktoré od 06. apríla 2020 od 7.00 hod. vstúpia na územie Slovenskej republiky nariaďuje izolácia v zariadeniach určených štátom na dobu nevyhnutnú na vykonanie laboratórnej diagnostiky COVID-19 a následne po zistení negatívneho výsledku sa tejto osobe nariaďuje domáca izolácia v celkovej súhrnnej dobe 14 dní. http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/info_1_fc0adc_md_6cbeb0_md_dbe3ad_md_7d1dae_md_bb7a27_md_db4bc3_md_2c4c68_md_c4d595_sm.jpg OZNAM: odčítanie vodomerov http://bellovaves.sk/sprava/11086/n 11086 OZNAM: odčítanie vodomerov http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/voda-pohar_1f3923_sm.jpg Povedzme STOP podvodníkom http://bellovaves.sk/sprava/11043/n 11043 Povedzme STOP podvodníkom http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/stop_fdabbe_sm.png OZNAM: hľadáme dobroboľníkov na nákup potravín, liekov a základných hygienických potrieb http://bellovaves.sk/sprava/10946/n 10946 OZNAM: hľadáme dobroboľníkov na nákup potravín, liekov a základných hygienických potrieb pre seniorov  http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/cerveny_kriz_e47880_sm.jpg Rozhodnutie Ministerstva školstva SR č.2020_10610_1_A1030 http://bellovaves.sk/sprava/10980/n 10980 Rozhodnutie Ministerstva školstva SR č.2020_10610_1_A1030 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/info_1_fc0adc_md_6cbeb0_md_dbe3ad_md_7d1dae_md_bb7a27_md_db4bc3_md_2c4c68_sm.jpg Oznámenie o mieste uloženia zásielky-Juraj Juricin http://bellovaves.sk/sprava/10979/n 10979 Oznámenie o mieste uloženia písomnosti-Juraj Juricin-EX 113/20 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/list_foto_4b8487_md_7c65f2_md_e55d31_md_f061f4_sm.jpg OZNAM: Učíme na diaľku http://bellovaves.sk/sprava/10901/n 10901 DO POZORNOSTI: UČÍME NA DIAĽKU     http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/ucime_na_dialku_9a7b57_sm.jpg POŠTA BLAHOVÁ: Oznámenie o obmedzení otváracích hodín pre verejnosť od 24.03.2020 do odvolania http://bellovaves.sk/sprava/10898/n 10898 POŠTA BLAHOVÁ: Oznámenie o obmedzení otváracích hodín pre verejnosť od 24.03.2020 do odvolania http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/posta_sr_ead8c4_sm.jpg OZNAM: odpočet elektromerov http://bellovaves.sk/sprava/10856/n 10856 Odpočet elektromerov http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/energia-elektrina-ziarovka_a6520f_sm.jpg