RSS Obec Bellova Ves http://bellovaves.sk RSS kanál obce Obec Bellova Ves sk info@moderneobce.sk Copyright 2019 Pozvánka - vyrezávanie tekvíc, lampionový sprievod http://bellovaves.sk/sprava/7555/n 7555 Srdečne pozývame malých aj veľkých.. http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/plagatik_tekvice_e4ada9_sm.jpg Oznam o uložení zásielok http://bellovaves.sk/sprava/7258/n 7258 Uložené zásielky na Obecnom Úrade v Bellovej Vsi.  http://bellovaves.sk/data/ Ochrana obyvateľstva pred nebezpečnými látkami a pred všetkými ostatnými druhmi mimoriadnych udalostí http://bellovaves.sk/sprava/7248/n 7248 Ochrana obyvateľstva pred nebezpečnými látkami a pred všetkými ostatnými druhmi mimoriadnych udalostí  http://bellovaves.sk/data/ Zverejnenie zámeru obce predať nehnuteľný majetok obce http://bellovaves.sk/sprava/7078/n 7078 Zverejnenie zámeru obce predať nehnuteľný majetok obce http://bellovaves.sk/data/ OZNAM: zisťovanie EHIS http://bellovaves.sk/sprava/6623/n 6623 Vážení občania, SR sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo všetkých štátoch EÚ. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že v najbližších dňoch náhodným vybraným domácnostiam príde poštou list/ oznámenie, v ktorom bude o.i. uvedené, kedy sa zisťovanie uskutoční v našej obci a v konkrétnej domácnosti. Zisťovanie o zdraví bude realizovať zamestnankyňa ŠU SR pani Marta Benkovičová formou rozhovoru. Dovoľujeme si Vás požiadať o spoluprácu. Ďakujeme. http://bellovaves.sk/data/ WiFi4EU http://bellovaves.sk/sprava/6122/n 6122 Wi-fi pre občanov a návštevníkov našej obce bezplatne v rámci iniciatívy WiFi4EU http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/wifi4eu_foto_5fc1f8_sm.jpg Harmonogram kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných obcou Bellova Ves v roku 2019 http://bellovaves.sk/sprava/4626/n 4626 Harmonogram kultúrno-spoločenských podujatí organizovaných obcou Bellova Ves v roku 2019 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/info_1_d2bc55_sm.jpg ZSD-upozornenie a výzva vo veci orezu a výrubu drevín http://bellovaves.sk/sprava/4116/n 4116 Upozornenie pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci orezu a výrubu stromov http://bellovaves.sk/data/ Dôležité upozornenie http://bellovaves.sk/sprava/4097/n 4097 Regionálna veterinárna a potravinová správa Dunajská Streda upozorňuje všetkých občanov - chovateľov ošípaných http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/osipane_65fc1b_sm.jpg OZNAM o povinnosti registrácie všetkých chovov ošípaných http://bellovaves.sk/sprava/3867/n 3867 Povinnosť registrácie všetkých chovov ošípaných http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2018/osipane_294ec0_sm.jpg