RSS Obec Bellova Ves http://bellovaves.sk RSS kanál obce Obec Bellova Ves sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Oznámenie o zániku mandátu poslanca a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca obecného zastupiteľstva http://bellovaves.sk/sprava/9219/n 9219 Oznámenie o zániku mandátu poslanca a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca obecného zastupiteľstva http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/obec_bellova_ves_e9a40b_md_5c529f_md_3a8153_sm.jpg Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves pána Jozefa Labaša http://bellovaves.sk/sprava/9179/n 9179 Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves pána Jozefa Labaša http://bellovaves.sk/data/ Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves pána Jozefa Labaša http://bellovaves.sk/sprava/9180/n 9180 Vzdanie sa mandátu poslanca Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves pána Jozefa Labaša http://bellovaves.sk/data/ Rozsah hodnotenia strategického dokumentu - Územný plán obce Bellova Ves http://bellovaves.sk/sprava/9164/n 9164 Rozsah hodnotenia strategického dokumentu - Územný plán obce Bellova Ves       http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/obec_bellova_ves_e9a40b_md_5c529f_md_2ca636_sm.jpg Zverejnenie návrhu programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves - 17.01.2020 (OZ č.1/2020) http://bellovaves.sk/sprava/9073/n 9073 Zverejnenie návrhu programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves - 17.01.2020 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/5715-zasadnutie_2ca300_md_ff0050_sm.png Oznámenie o mieste uloženia zásielky-Juraj Juricin http://bellovaves.sk/sprava/9029/n 9029 Oznámenie o mieste uloženia zásielky-Juraj Juricin http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/list_foto_4b8487_md_2cc3a4_sm.jpg Oznámenie o mieste uloženia zásielky-Juraj Juricin http://bellovaves.sk/sprava/9028/n 9028 Oznámenie o mieste uloženia zásielky-Juraj Juricin http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/list_foto_4b8487_md_7c65f2_sm.jpg Oznámenie o zániku mandátu poslanca a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca obecného zastupiteľstva http://bellovaves.sk/sprava/8992/n 8992 Oznámenie o zániku mandátu poslanca a nastúpení náhradníka na zaniknutý mandát poslanca obecného zastupiteľstva http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/obec_bellova_ves_e9a40b_md_5c529f_md_dd4944_sm.jpg Harmonogram zberu komunálneho odpadu a plastov na rok 2020 http://bellovaves.sk/sprava/8956/n 8956 Harmonogram zberu komunálneho odpadu, plastov a kovových obalov na rok 2020 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/odpad-smetny-kos-priroda_78155c_sm.jpg Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 http://bellovaves.sk/sprava/8965/n 8965 Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky 2020 http://bellovaves.sk/data/