RSS Obec Bellova Ves http://bellovaves.sk RSS kanál obce Obec Bellova Ves sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 Oznam o zatvorení obecného a stavebného úradu-čerpanie dovolenky http://bellovaves.sk/sprava/23763/n 23763 Oznam o zatvorení obecného a stavebného úradu-čerpanie dovolenky http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2021/zatvorene_595632_md_48e050_md_d1cb46_sm.jpg Rozhodnutie vo veci zmeny stavby pred jej dokončením č. 88/2021-0003/STÚ zo dňa 08.07.2021 http://bellovaves.sk/sprava/23320/n 23320 Verejná vyhláška - Rozhodnutie vo veci zmeny stavby pred jej dokončením č. 88/2021-0003/STÚ zo dňa 08.07.2021 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2021/verejna_vyhlaska_foto_d1444c_md_d07723_md_5802f2_md_abf40d_md_b23f62_md_e86ce5_sm.png OZNAM: Zber biologicky rozložiteľného odpadu bude zajtra 09.07.2021 http://bellovaves.sk/sprava/23289/n 23289 OZNAM: zmena termínu zberu BRO http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2021/info_1_fc0adc_md_6cbeb0_md_f0108f_md_065b26_md_bd19e9_md_f6ea12_md_9e242b_md_84a98c_md_1a241c_sm.jpg Oznam o zatvorení obecného úradu http://bellovaves.sk/sprava/23141/n 23141 Oznam o zatvorení obecného úradu 01. - 02. 07. 2021 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2021/zatvorene_362a43_md_784876_md_556fba_sm.jpg Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva - 28.06.2021 http://bellovaves.sk/sprava/23040/n 23040 Návrh programu zasadnutia obecného zastupiteľstva - 28.06.2021 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2021/5715-zasadnutie_2ca300_md_ff0050_md_180f6c_md_ee8801_md_bf52b0_md_ae2701_md_951526_md_5fd503_md_94ca6e_sm.png Harmonogram zberu BRO na jún až august 2021 http://bellovaves.sk/sprava/22833/n 22833 Harmonogram zberu BRO na jún až august 2021 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2021/info_1_fc0adc_md_6cbeb0_md_f0108f_md_065b26_md_bd19e9_md_f6ea12_md_9e242b_md_84a98c_sm.jpg Alchýmia triedenia komunálneho odpadu http://bellovaves.sk/sprava/22791/n 22791 Alchýmia triedenia komunálneho odpadu http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2021/odpad-triedenie-eko-separovanie_d2e6eb_sm.jpg Prerušenie distribúcie elektriny_24.06.2021, 25.06.2021 a 08.07.2021 http://bellovaves.sk/sprava/22761/n 22761 Prerušenie distribúcie elektriny v dňoch 24.06.2021, 25.06.2021 a 08.07.2021 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2021/energia-elektrina-ziarovka_a6520f_md_40f213_sm.jpg OZNAM: uloženie konárov http://bellovaves.sk/sprava/23037/n 23037 Aktualizácia: zmena času uloženia konárov http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2021/priroda-les-svitanie_ed2d04_sm.jpg Návrh -Záverečný účet obce Bellova Ves za rok 2020 http://bellovaves.sk/sprava/22773/n 22773 Návrh Záverečného účtu obce Bellova Ves za rok 2020 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2021/obec_bellova_ves_e9a40b_md_5c529f_md_3a8153_md_320ba7_md_5d0340_sm.jpg