RSS Obec Bellova Ves http://bellovaves.sk RSS kanál obce Obec Bellova Ves sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bellova Ves na I. polrok roka 2021 http://bellovaves.sk/sprava/15210/n 15210 Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bellova Ves na I. polrok roka 2021 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/dopis-historia_569532_sm.jpg Výzva ZSD a.s. na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov http://bellovaves.sk/sprava/15150/n 15150 Spoločnosť ZSD a.s. vyzýva vlastníkov, nájomcov a správcov nehnuteľností na odstránenie a okliesnenie stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení distribučnej sústavy a ktoré sa nachádzajú na ich nehnuteľnostiach najneskôr do 07.01.2021. http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/elektrina-stlpy-podvecer_ac63ff_sm.jpg Oznámenie o zámere IBV Bellova Ves_Jozef Majchrák http://bellovaves.sk/sprava/15237/n 15237 Oznámenie o zámere IBV Bellova Ves - Jozef Majchrák http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/obec_bellova_ves_e9a40b_md_5c529f_md_dd4944_md_8b10e3_md_68a8a7_md_b340be_md_6b12aa_sm.jpg OZNAM: čerpanie dovolenky http://bellovaves.sk/sprava/15140/n 15140 V pondelok, dňa 16.11.2020 bude obecný úrad z dôvodu čerpania dovolenky zatvorený. Ďakujeme za pochopenie. http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/zatvorene_595632_sm.jpg Oznam MUDr. Emílie Modravej http://bellovaves.sk/sprava/15094/n 15094 MUDr. Emília Modravá oznamuje čerpanie dovolenky dňa 16.11.2020 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/zdravonictvo-choroba-ochorenie-doktor-lekar_90b7da_sm.jpg Uznesenie Vlády SR číslo 718 zo dňa 11. novembra 2020 - NÚDZOVÝ STAV http://bellovaves.sk/sprava/15072/n 15072 Na základe uznesenia Vlády SR číslo 718 zo dňa 11. novembra 2020 sa NÚDZOVÝ STAV na postihnutom území Slovenskej republiky predlžuje na 90 dní. http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/info_1_fc0adc_md_6cbeb0_md_dbe3ad_md_7d1dae_md_bb7a27_md_db4bc3_md_2c4c68_md_c4d595_md_cf3baf_sm_9f373a_sm.jpg Informačný leták http://bellovaves.sk/sprava/15002/n 15002 Informačný leták http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/covid-19-korona_fd506b_sm.jpg Oznam o mieste a čase testovania na ochorenie COVID-19-08.11.2020 http://bellovaves.sk/sprava/14959/n 14959 Oznam o mieste a čase testovania na ochorenie COVID-19-08.11.2020 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/img-6021_32e1e6_sm.jpg Oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu http://bellovaves.sk/sprava/14870/n 14870 Oznam o zákaze vstupu a výnimkách zo zákazu vstupu http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/info_1_fc0adc_md_6cbeb0_md_dbe3ad_md_7d1dae_md_bb7a27_md_db4bc3_md_2c4c68_md_c4d595_md_cf3baf_sm_24b1b4_sm.jpg VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa http://bellovaves.sk/sprava/14869/n 14869 VYHLÁŠKA Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, ktorou sa nariaďujú opatrenia pri ohrození verejného zdravia k režimu vstupu osôb do priestorov prevádzok a priestorov zamestnávateľa http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/uvz_sr_foto_43b29c_sm.jpg