RSS Obec Bellova Ves http://bellovaves.sk RSS kanál obce Obec Bellova Ves sk info@moderneobce.sk Copyright 2019 OZNAM http://bellovaves.sk/sprava/6698/n 6698 Slovenský zväz včelárov pozýva širokú verejnosť na osplavy tohoto krásneho sviatku, ktorá sa uskuteoční 18.08.2019 (nedeľa) vo Včelárskom skanzene v Kráľovej pri Senci.Srdečne Vás všetkých pozývame a tešíme sa na Vašu účasť. Počas osláv Vás čaká množstvo atrakcií a súťaží. Vstup na oslavu je zadarmo. S pozdravom Predseda zväzu včelárov Ing.Milan Rusnák. http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/bellova_ves_f41b5c_md_d0b5ad_sm.jpg OZNAM: zisťovanie EHIS http://bellovaves.sk/sprava/6623/n 6623 Vážení občania, SR sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví (EHIS), ktoré v tomto období prebieha vo všetkých štátoch EÚ. V tejto súvislosti si Vás dovoľujeme informovať, že v najbližších dňoch náhodným vybraným domácnostiam príde poštou list/ oznámenie, v ktorom bude o.i. uvedené, kedy sa zisťovanie uskutoční v našej obci a v konkrétnej domácnosti. Zisťovanie o zdraví bude realizovať zamestnankyňa ŠU SR pani Marta Benkovičová formou rozhovoru. Dovoľujeme si Vás požiadať o spoluprácu. Ďakujeme. http://bellovaves.sk/data/ Upozornenie http://bellovaves.sk/sprava/6482/n 6482 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/poziarnici-ohen_279bd8_sm.jpg Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Bellova Ves http://bellovaves.sk/sprava/6467/n 6467 Oznámenie o začatí obstarávania územného plánu obce Bellova Ves http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/bellova_ves_d5802d_sm.jpg OZNAM: zmena úradných hodín http://bellovaves.sk/sprava/6449/n 6449 Z dôvodu vysokých teplôt v zmysle vyhlášky MZ SR č. 99/2016 Z. z.       o podrobnostiach o ochrane zdravia pred záťažou teplom a chladom Obecný úrad Bellova Ves upravuje stránkové hodiny nasledovne: http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/teplota_bfb9c7_sm.jpg Opatrenia na zabezpečenie úrody pred požiarmi http://bellovaves.sk/sprava/6404/n 6404 Opatrenia na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi v roku 2019 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/poziarnici-ohen_5225f7_sm.jpg Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Bellova Ves http://bellovaves.sk/sprava/6149/n 6149 Výsledky volieb do Európskeho parlamentu v obci Bellova Ves http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/volby-do-europskeho-parlamentu-2014-informacie_b40539_sm.jpg WiFi4EU http://bellovaves.sk/sprava/6122/n 6122 Wi-fi pre občanov a návštevníkov našej obce bezplatne v rámci iniciatívy WiFi4EU http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/wifi4eu_foto_5fc1f8_sm.jpg Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru http://bellovaves.sk/sprava/6000/n 6000 Odvolanie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru http://bellovaves.sk/data/ Certifikát za rok 2018 http://bellovaves.sk/sprava/5901/n 5901 Certifikát za rok 2018 o množstve triedeného komunálneho odpadu http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2019/certifikat_a0a948_sm.jpg