RSS Obec Bellova Ves http://bellovaves.sk RSS kanál obce Obec Bellova Ves sk info@moderneobce.sk Copyright 2020 OZNAM: zber veľkoobjemového odpadu http://bellovaves.sk/sprava/12764/n 12764 Zber veľkoobjemového odpadu z domácností http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/obec_bellova_ves_e9a40b_md_5c529f_md_dd4944_md_8b10e3_md_c0362b_md_674b3d_sm.jpg OZNAM ÚVZ SR http://bellovaves.sk/sprava/12736/n 12736 Oznam Úradu verejného zdravotníctva SR http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/oznam_243791_sm.jpg Ako sa správať na kúpalisku http://bellovaves.sk/sprava/12714/n 12714 Ako sa správať na kúpalisku http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/info_1_fc0adc_md_6cbeb0_md_f0108f_md_065b26_md_bd19e9_md_7ca2e3_sm.jpg Výzva na pokosenie pozemkov http://bellovaves.sk/sprava/12737/n 12737 Výzva na pokosenie pozemkov http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/kvet-pupava_4a3e2c_sm.jpg OZNAM: meranie zraku http://bellovaves.sk/sprava/12648/n 12648 OZNAM: meranie zraku - 02.07.2020 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/info_1_fc0adc_md_6cbeb0_md_f0108f_md_065b26_md_702bc3_sm.jpg Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období http://bellovaves.sk/sprava/12647/n 12647 Všeobecné zásady protipožiarnej bezpečnosti k zabezpečeniu ochrany úrody pred požiarmi v žatevnom období http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/poziarnici-ohen_23dcdb_md_9a9175_md_1495df_sm.jpg Oznam o zmene času možnosti uloženia konárov a BRO na miesto určené obcou - od 29.06.2020 http://bellovaves.sk/sprava/12625/n 12625 Oznam o zmene času možnosti uloženia konárov a BRO na miesto určené obcou - od 29.06.2020 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/obec_bellova_ves_e9a40b_md_5c529f_md_dd4944_md_8b10e3_md_852de7_sm.jpg Oznam Agrárnej komory Slovenska http://bellovaves.sk/sprava/12597/n 12597 Oznam Agrárnej komory Slovenska http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/vlastnikom_pozemkov_-_foeldtulajdonosoknak_e4bee4_sm.jpg Zverejnenie návrhu programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves - 23.06.2020 (OZ č.6/2020) http://bellovaves.sk/sprava/12505/n 12505 Zverejnenie návrhu programu zasadnutia Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves, ktoré sa bude konať dňa 23.06.2020 o 19:00 h v zasadačke obecného úradu v Bellovej Vsi  http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/5715-zasadnutie_2ca300_md_ff0050_md_180f6c_md_ee8801_sm.png Stavebné povolenie č.293_2020_0003_SOcÚ zo dňa 11.06.2020_Komunikácia a inžinierske siete pre 10 domov v Bellovej Vsi-časť elektroinštalácia http://bellovaves.sk/sprava/12446/n 12446 Stavebné povolenie č.293/2020-0003/SOcÚ zo dňa 11.06.2020_Komunikácia a inžinierske siete pre 10 domov v Bellovej Vsi - časť elektroinštalácia http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2020/verejna_vyhlaska_foto_d1444c_md_ab7d0d_sm.png