RSS Obec Bellova Ves http://bellovaves.sk RSS kanál obce Obec Bellova Ves sk info@moderneobce.sk Copyright 2021 ZBER: Biologicky rozložiteľný komunálny odpad http://bellovaves.sk/sprava/22032/n 22032 Aktualizácia- Zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2021/smetiak-kose-odpad-separovanie_1e851e_sm.jpg Rozbor studňovej vody http://bellovaves.sk/sprava/21909/n 21909 Rozbor studňovej vody http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2021/uj-rozbor-letak-hatulja--2021-web_d7131f_sm.jpg Prerušujeme testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 http://bellovaves.sk/sprava/21912/n 21912 Prerušujeme testovanie na prítomnosť ochorenia COVID-19 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2021/oznam_243791_md_f0fe21_md_6856fe_sm.jpg Rozhodnutie vo veci zmeny stavby pred jej dokončením č. 1178/2020-002/SÚ zo dňa 04.05.2021 http://bellovaves.sk/sprava/21874/n 21874 Verejná vyhláška - Rozhodnutie vo veci zmeny stavby pred jej dokončením č. 1178/2020-002/SÚ zo dňa 04.05.2021 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2021/verejna_vyhlaska_foto_d1444c_md_d07723_md_5802f2_md_abf40d_md_b23f62_md_db3c71_sm.png Jarný zber veľkoobjemového odpadu z domácností-07.05.2021 http://bellovaves.sk/sprava/21809/n 21809 Jarný zber veľkoobjemového odpadu z domácností sa uskutoční v piatok dňa 07.05.2021 o 7:30 h http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2021/zber_vo_752021_e0deb8_sm.jpg Asistované sčítanie http://bellovaves.sk/sprava/21817/n 21817 Asistované sčítanie obyvateľov od 03.05.2021-13.06.2021 http://bellovaves.sk/data/ Testovanie na ochorenie COVID-19 bude v sobotu 01.05.2021 http://bellovaves.sk/sprava/21666/n 21666 Testovanie na ochorenie COVID-19 bude v sobotu 01.05.2021 od 8:00-12:00 h http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2021/oznam_243791_md_c32a12_md_8698de_sm.jpg Testovanie na ochorenie COVID-19 bude v sobotu 24.04.2021 http://bellovaves.sk/sprava/21483/n 21483 Testovanie na ochorenie COVID-19 bude v sobotu 24.04.2021 od 8:00-12:00 h http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2021/oznam_243791_md_c32a12_md_c32089_sm.jpg Uznesenie vlády SR č. 203_2021 zo dňa 16.apríla 2021 http://bellovaves.sk/sprava/21441/n 21441 Uznesenie vlády SR č. 203_2021 zo dňa 16.apríla 2021 http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2021/vlajka-slovensko_091e03_md_7d766e_md_ae35eb_sm.jpg Aktualizácia: stĺp elektrického vedenia je smerom do lesíka je opravený http://bellovaves.sk/sprava/21440/n 21440 Poškodený stĺp elektrického vedenia smerom do lesíka bol opravený. Prejazd týmto úsekom je opäť bezpečný.  http://bellovaves.sk/data/news/bellovaves.sk/2021/obec_bellova_ves_e9a40b_md_5c529f_md_dd4944_md_8b10e3_md_c0362b_md_674b3d_md_935816_md_016cc5_sm.jpg