Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Hlavný kontrolór

Hlavný kontrolór obce: Ing. Mária VIESTOVÁ, hlavnakontrolorka.bv@gmail.com

 

Pravidlá kontrolnej činnosti HK obce Bellova Ves

rok 2019

Správa_hlavnej_kontrolórky_obce_Bellova_Ves_o_kontrolnej_činnosti_za_rok_2018_(MV)

Správa_č.7_HK_2018_o_výsledku_fin.kontroly_o_povinnosti_vykonávať_ZFK_(MV)

Plán_kontrolnej_činnosti_HK_obce_Bellova_Ves_na__I.polrok_2019_(MV)

Plán_kontrolnej_činnosti_HK_na_II._polrok_roka_2019

Správa__2_HK_2019_o_kontrole_pokladnice_2019

Správa_č.3_HK_2019_o_výsledku_čerpania_rozpočtu_BV_za_IQ_2019

Správa_č.4_HK_2019_o_kontrole_vybavovania_a_evidencie_sťažností_a_petícií_(MV)

rok 2018

Plán kontrolnej činnosti HK obce Bellova Ves na II.polrok_2018 (MV)

Správa HK č.3_2018 zo dňa 31.05.2018 o výsledku zverejňovania FA, objednávok a zmlúv (204.97 kB)

Správa HK č.2_2018 zo dňa 10.05.2018 o výsledku čerpania rozpočtu BV za IQ 2018 (317.49 kB)

Sprava HK č.1_2018 zo dňa 10.04.2018 o kontrole pokladnice 2018 (173.88 kB)

Návrh_Plán kontrolnej činnosti HK obce Bellova Ves na II.polrok_2018 (MV) (355.80 kB)

Návrh_Plán kontrolnej činnosti HK obce Bellova Ves na I.polrok r.2018 (244.50 kB)

Sprava o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra obce Bellova Ves za rok 2017 (186.41 kB)

Správa_č.4_HK_2018_zo_dňa_22.8.2018_výsledku_kontroly_zákonnosti_a_aktuálnosti_platných_interných_predpisov_(MV)

Správa_č.5_HK_2018_zo_dňa_30.8.2018_o_výsledku_kontroly_postupov_pri_uplatňovaní_zákona_o_verejnom_obstarávaní_v_obci_Bellova_Ves__(MV)_1

Správa_č.6_HK_2018_o_výsledku_čerpania__fin_rozpočtu_BV_k_30_9_2018

rok 2017

Správa HK č.9_2017 zo dňa 10.11.2017_o kontrole vybavovania a evidencie sťažností a petícií v obci BV za obdobie do 9.11.2017 (MV) (224.81 kB)

Správa HK č.8_2017 zo dňa 06.11.2017_o výsledkoch čerpania rozpočtu obce BV k 30.09.2017 (MV) (320.12 kB)

Správa HK č.7_2017 zo dňa 16.10.2017_Kontrola vykonania kontroly plnenia uznesení OZ za obdobie od 1.1.17-6.10.2017 (MV) (280.99 kB)

Správa HK č.6_2017 zo dňa 12.9.2017_Kontrola vykonávania finančnej kontroly kontroly pokladne obce BV (MV) (427.29 kB)

Správa HK č.5_2017 zo dňa 31.8.2017_Kontrola vykonávania finančnej kontroly obcou BV (MV) (174.72 kB)

Správa HK č.4_2017 zo dňa 24.7.2017_o výsledku NFK čerpania rozpočtu počas rozp.provizória BV za I a II.Q 2017 (MV) (335.59 kB)

 

rok 2016

Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bellova Ves na II. polrok roka 2016 (437.15 kB)

Správa HK č. 1/2016 o výsledkoch následnej finančnej kontroly náhodného preverovania správnosti vyrubenia daní a daňových priznaní za roky 2011 - 2015 (1.57 MB)

Správa HK č. 2/2016 o výsledkoch následnej finančnej kontroly povinne zverejňovaných zmlúv, faktúr a objednávok (2.10 MB)

Správa HK č. 3/2016 o výsledkoch kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva v Bellovej Vsi (1.82 MB)

Správa HK č. 4/2016 o výsledkoch následnej finančnej kontroly čerpania provizórneho rozpočtu za rok 2016 (616.45 kB)

 

rok 2015

Sprava HK o reálnom čerpani, zostatku, výpočtu a sumy dovolenky p.Anny Baloghovej za obdobie od 4.11.2012 do 5.2.2014_5.12.2014 (5.52 MB)

 

rok 2014

03 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2013_BV_4.2.2014 (610.10 kB)

04 Správa o kontrole plnenia opatrení na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole inventarizácie_BV_27.5.2014 (282.47 kB)

05 Správa o kontrole plnenia opatrení prijatých na odstránenie a nápravu nedostatkov zistených pri kontrole inventarizácie_zo zápisnice z 27.5.2014 (610.15 kB)

Stanovisko HK k Záverečnému účtu obce BV za rok 2013 (570.37 kB)

 

rok 2013

01 Správa o kontrolnej činnosti za rok 2012_1.časť_BV_17.1.2013 (689.04 kB)

02 Správa o kontrolnej činnosti a hospodárení za r.2011,2012,2013_ 2012_II.časť_BV_30.9.2013 (600.12 kB)

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Správa 5_HK_2019 o výsledku kontroly plnenia uznesení Obecného zastupiteľstva (MV) Veľkosť: 180.3 kB Formát: pdf Dátum: 11.10.2019
Správa 6_HK_2019 o výsledku kontroly uznesenia č.38_2019 zo dňa 14.6.2019 (MV) Veľkosť: 177.1 kB Formát: pdf Dátum: 11.10.2019
Správa 8_HK_2019 o kontrole inventarizácie majetku za rok 2018 (MV) Veľkosť: 262.3 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2019
Správa 9_HK_2019 o kontrole pokladnice 2019 Veľkosť: 213.7 kB Formát: pdf Dátum: 13.12.2019
Plán kontrolnej činnosti HK na I. polrok roka 2020 Veľkosť: 366.3 kB Formát: pdf Dátum: 14.12.2019