Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Všeobecne záväzné nariadenia - navrhované

Všeobecne záväzné nariadenia obce - návrh

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Návrh VZN č.2_2020, ktorým sa mení VZN č. 1_2019 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Bellova Ves Veľkosť: 196.5 kB Formát: pdf Dátum: 24.11.2020
Komplexný výkres priestorového usporiadania a funkčného využitia územia Veľkosť: 2.39 MB Formát: pdf Dátum: 10.10.2022
Záväzná časť UPO-Bellova Ves Veľkosť: 316.5 kB Formát: pdf Dátum: 10.10.2022
Návrh VZN ÚPO Bellova Ves Veľkosť: 327.3 kB Formát: pdf Dátum: 10.10.2022
Návrh VZN č.4_2021 o zneškodňovaní obsahu žúmp na území obce Bellova Ves Veľkosť: 389.2 kB Formát: pdf Dátum: 22.11.2021
Návrh VZN č.3_2021, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č.6_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadomi na území obce Bellova Ves Veľkosť: 381.9 kB Formát: pdf Dátum: 22.11.2021
Návrh VZN č. 2_2021 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bellova Ves Veľkosť: 386.2 kB Formát: pdf Dátum: 22.11.2021
Návrh VZN č.1_2021, ktorým sa mení VZN č. 4_2020_o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Bellova Ves Veľkosť: 366.7 kB Formát: pdf Dátum: 22.11.2021
Návrh VZN č.6_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bellova Ves Veľkosť: 531 kB Formát: pdf Dátum: 24.11.2020
Návrh VZN č.5_2020, ktorým sa mení VZN č. 8_2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bellova Ves Veľkosť: 194.9 kB Formát: pdf Dátum: 24.11.2020
Návrh VZN č.4_2020, ktorým sa mení VZN č. 7_2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Bellova Ves Veľkosť: 201.1 kB Formát: pdf Dátum: 24.11.2020
Návrh VZN č.3_2020, ktorým sa mení VZN č. 5_2019 o miestnom poplatku za rozvoj Veľkosť: 194.1 kB Formát: pdf Dátum: 24.11.2020
Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Bellova Ves Veľkosť: 238.9 kB Formát: pdf Dátum: 14.10.2019
Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Bellova Ves Veľkosť: 381 kB Formát: pdf Dátum: 25.2.2020
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady Veľkosť: 206.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.11.2019
Návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti Veľkosť: 393 kB Formát: pdf Dátum: 20.11.2019
Návrh VZN o miestnej dani za psa Veľkosť: 200.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.11.2019
Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj Veľkosť: 385.1 kB Formát: pdf Dátum: 20.11.2019
Príloha č.3 k VZN_Zúčtovanie poskytnutej dotácie Veľkosť: 192.7 kB Formát: pdf Dátum: 18.11.2019
Príloha č.2_Čestné vyhlásenie žiadateľa Veľkosť: 194 kB Formát: pdf Dátum: 18.11.2019
Príloha č.1 k VZN_Žiadosť o poskytnutie dotácie Veľkosť: 215.2 kB Formát: pdf Dátum: 18.11.2019
Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce Veľkosť: 271.6 kB Formát: pdf Dátum: 18.11.2019
Návrh VZN o udržiavaní čistoty v obci Veľkosť: 367.9 kB Formát: pdf Dátum: 12.11.2019
Návrh VZN o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene Veľkosť: 214.6 kB Formát: pdf Dátum: 12.11.2019