Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácia o začatí správneho konania: vydanie súhlasu na výrub dreviny - 2 ks orecha vlašského

Dátum: 02.02.2024
Autor: Obecný úrad
Informácia o začatí správneho konania: vydanie súhlasu na výrub dreviny - 2 ks orecha vlašského

Informácia o začatí správneho konania: vydanie súhlasu na výrub dreviny - 2 ks orecha vlašského, p.č. 60/1

Informácia o začatí správneho konania vo veci vydania súhlasu na výrub dreviny

Obec Bellova Ves v súlade s § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov  informuje o začatí správneho konania, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zákonom.

Začaté správne konanie vo veci: žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Číslo konania: 98/2024

Žiadateľ: fyzická osoba

Predmet žiadosti:

Súhlas na výrub drevín podľa § 47 ods. 3 zákona. Jedná sa o výrub 2 ks drevín orecha vlašského. Dreviny rastú v obci Bellova Ves, k. ú. Bellova Ves, na parcele č. KN-C 60/1 v zastavanom území obce.

Dôvod výrubu:

Dreviny majú zlý zdravotný stav, sú prestárle a vysychajú. Svojim stavom môžu spôsobiť značné škody na majetku.

Dátum doručenia žiadosti: 02. 02. 2024

Potvrdenie záujmu byť účastníkom konania je potrebné doručiť niektorým z uvedených spôsobov v lehote do piatich pracovných dní od zverejnenia informácie:

Písomne: Obec Bellova Ves, obecný úrad, Bellova Ves 75, 930 52

Elektronicky: e-mailová adresa obecbellova@gmail.com alebo elektronická schránka obce Bellova Ves (slovensko.sk)

Dátum začatia správneho konania: 02.02.2024

Dátum zverejnenia: 02.02.2024