Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Podanie priznania k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2024

Dátum: 09.01.2024
Autor: Obecný úrad
Podanie priznania k dani z nehnuteľnosti do 31. januára 2024

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať do 31. januára 2024

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať správcovi dane do 31. januára 2024 

Ak ste v priebehu uplynulého roka 2023 nadobudli nehnuteľnosť (napr. kúpou, darom, dedením, zámenou) v katastrálnom území Bellova Ves a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra 2023, je vašou povinnosťou do 31. januára 2024 podať daňové priznanie k dani z nehnuteľností (z bytov, nebytových priestorov, pozemkov a stavieb).

Ak ste sa stali vlastníkom, správcom, nájomcom, užívateľom ďalšej nehnuteľnosti alebo nastala zmena využitia stavby, výmery či druhu pozemku, alebo vaše vlastníctvo, správa, nájom či užívanie nehnuteľnosti zaniklo, musíte podať čiastkové priznanie.

Priznanie k dani z nehnuteľnosti je potrebné podať aj v prípade, že v roku 2023 bola stavba skolaudovaná, stavbe bolo určené súpisné číslo a vklad do katastra nehnuteľností sa uskutočnil do 31. decembra 2023.

Správcom dane z nehnuteľností je obec Bellova Ves, priznanie je potrebné doručiť do podateľne obecného úradu do 31. januára 2024. 

Ak v priebehu roka 2023 nedošlo k  žiadnym zmenám, daň sa automaticky vyrubí podľa údajov z posledného podaného priznania. 

Priznanie k dani z nehnuteľnosti (editovateľné) je zverejnené na webovom sídle obce, v sekcii Samospráva - tlačivá na stiahnutie - Dane alebo si môžete stiahnuť cez link https://www.bellovaves.sk/23765/dane