Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z.,
na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila
referendum
a určila deň jeho konania

na sobotu 21. januára 2023
 Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h v zasadačke Obecného úradu v Bellovej Vsi

V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

- v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie:

„b) predčasným skončením volebného obdobia,“.

Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);

- v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;

- v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;

- v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie:

„n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;

- v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;

- Čl. 98 odsek 2 znie:

„Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende-v slovenskom jazyku Veľkosť: 272.5 kB Formát: pdf Dátum: 10.11.2022
Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende-v maďarskom jazyku Veľkosť: 198.4 kB Formát: pdf Dátum: 10.11.2022
Rozhodnutie o vyhlásení referenda Veľkosť: 207.1 kB Formát: pdf Dátum: 10.11.2022
Žiadosť o voľbu poštou voliča, ktorý má trvalý pobyt na území SR a v čase referenda sa zdržiava mino jej územia Veľkosť: 17.1 kB Formát: docx Dátum: 14.11.2022
Oznámenie o utvorení volebného okrsku a určení volebnej miestnosti pre referendum 2023 Veľkosť: 370 kB Formát: pdf Dátum: 10.11.2022
Zverejnenie emailovej adresy na podávanie žiadosti o voľbu poštou z cudziny+e-mailová adresa Veľkosť: 373.6 kB Formát: pdf Dátum: 14.11.2022
Oznámenie o doručení oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do OVK+e-mailová adresa Veľkosť: 378.1 kB Formát: pdf Dátum: 14.11.2022
Oznámenie o doručení žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu_referendum 2023 Veľkosť: 201.2 kB Formát: pdf Dátum: 2.12.2022
Text otázky v slovenskom jazyku Veľkosť: 53.1 kB Formát: pdf Dátum: 10.11.2022
Text otázky v maďarskom jazyku Veľkosť: 52.9 kB Formát: pdf Dátum: 10.11.2022