Obec Bellova Ves

Všeobecné záväzné nariadnie č. 1/2018 o miestnom poplatku za rozvoj

Všeobecné záväzné nariadnie č. 1/2018 o miestnom poplatku za rozvoj
Obec Bellova Ves na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 68 Ústavy Slovenskej republiky, ustanovenia § 6 ods. 1, zákona Slovenskej národnej rady č. 369/1990Zb. o obecnom zriadení v znení neskoršíc...

Súbory na stiahnutie