Obec Bellova Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

OZNAM o stavebnom úrade

OZNAM o stavebnom úrade
OZNAM o stavebnom úrade
OZNAM
 
Oznamujeme občanom a stavebníkom, že obec Bellova Ves ukončila spoluprácu so Spoločným obecným úradom Šamorín na úseku stavebnej činnosti (stavebný odbor) ku dňu 31.12.2020.
 
Žiadame občanov a stavebníkov, aby  nové podania doručovali naďalej a výhradne do podateľne Obecného úradu Bellova Ves osobne v stránkových hodinách alebo poštou na adresu:
Obec Bellova Ves
stavebný úrad
Bellova Ves č. 75
930 52 Bellova Ves
 
Nahliadať do spisov prebiehajúcich konaní môžu oprávnení účastníci jednotlivých konaní v pondelok v čase od 10:00 h do 12:00 h.