Obec Bellova Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Predchádzajme požiarom a nezabúdajme na kontrolu

Predchádzajme požiarom a nezabúdajme na kontrolu
Predchádzajme požiarom a nezabúdajme na kontrolu

PREDCHÁDZAJME POŽIAROM A NEZABÚDAJME NA KONTROLU

Vážení spoluobčania,

aby sme dni tohto Nového roka prežili bez ohrozenia nášho života a majetku, nezabúdajme na prevenciu a povinnosti, ktoré nám vyplývajú z právnych predpisov. Každý obyvateľ obce je povinný počas prevádzky palivového spotrebiča dať si urobiť:

  • Kontrolu komína kominárom alebo revíznym technikom, teda osobou s odbornou spôsobilosťou, pričom komín sa musí udržiavať v dobrom technickom stave a musí byť zabezpečená jeho pravidelná kontrola a čistenie.
  • Komín sa musí počas prevádzky čistiť a kontrolovať aspoň raz za 6 mesiacov, keď je plynový kotol napojený na komín, ktorý nie je vyvložkovaný a raz za 12 mesiacov, keď je plynový kotol napojený na komín, ktorý je vyvložkovaný.
  • Keď máte doma krb, je potrebné komín čistiť a kontrolovať minimálne raz za 12 mesiacov ak podľa pokynov uvedených v sprievodnej dokumentácii od výrobcu nie je požiadavka častejšie.
  • Ak sa rozhodnete, že budete meniť kotol z tuhého paliva na plynné, musí sa navrhnúť buď nový komín, alebo sa spraví rekonštrukcia už jestvujúceho komína, prípadne stavebné úpravy na komíne. Komín musí byť vyhotovený podľa schválenej dokumentácie stavby alebo podľa platných technických noriem. Takýto komín musí skontrolovať revízny technik komínov a vyhotoviť o tom záznam. O tejto povinnosti starať sa o dobrý stav komína sa píše vo vyhláške MV SRV č. 401/2007 Z.z..
  • Ďalšou našou povinnosťou je dať si spraviť aj kontrolu plynového kotla, píše sa o tom vo vyhláške MPSVaR č. 508/2009 Z. z. Táto kontrola (odborná prehliadka a odborná skúška) sa vykonáva revíznym technikom plynových zariadení raz za 3 roky.
  • Aj plynový sporák v domácnosti je potrebné kontrolovať revíznym technikom plynových zariadení raz za 3 roky.
  • Väčšina rodinných domov má na ochranu pred účinkami statickej elektriny a atmosférickej elektriny nainštalovaný bleskozvod, ktorý je potrebné dať si skontrolovať v lehote raz za 5 rokov osobou s odbornou spôsobilosťou revízneho technika elektrických zariadení.

 

Ak tieto povinnosti pri prevádzke uvedených zariadení nedodržíte a vznikne požiar, nielen že Vám poisťovňa neuhradí vzniknutú škodu, ale s najväčšou pravdepodobnosťou bude žiadať aj náhradu za škody spôsobené ostatným osobám postihnutým týmto požiarom. Buďte prosím zodpovedný a neodkladajte tieto povinnosti na inokedy (na nikdy). Ochránite tým život, zdravie a majetok svoj aj svojich susedov.

Častou príčinou vzniku požiarov v domácnosti je aj požiar zapríčinený otvoreným ohňom. Nikdy preto nenechávajte horiace sviečky alebo krb bez dozoru. Myslite na to, ako aj malá nepozornosť môže mať fatálne následky.

 

Mgr. Melita Švecová Matalová   v. r.                                                    Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.

technik požiarnej ochrany                                                                                      starostka obce

a preventivár obce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Požiare a kontrola spotrebičov 412.1 kB pdf 8.1.2021