Obec Bellova Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Ďalšie opatrenia v súvislosti s koronavírusom

Ďalšie opatrenia v súvislosti s koronavírusom
Ďalšie OPATRENIA OBCE v súvislosti s koronavírusom

Ďalšie OPATRENIA OBCE v súvislosti s koronavírusom:
V rámci preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia koronavírusu a v zmysle záverov zo zasadnutia Krízového štábu obce Bellova Ves zo dňa 07. marca 2020, s cieľom vyhodnotiť už prijaté opatrenia na zvýšenie prevencie voči vzniku a šíreniu koronavírusu a s cieľom prijať ďalšie opatrenia, dňom 09. marca 2020:
- ruším všetky plánované kultúrno-spoločenské podujatia organizované obcou do odvolania,
- žiadam občanov a odporúčam, aby osobne nenavštevovali obecný úrad a uprednostnili vybavovanie vecí elektronickou poštou, e-mailom alebo telefonicky,
- odporúčam občanom neorganizovať vlastné/súkromné spoločenské podujatia (napr.oslavy),
- odporúčam občanom aby sa nezdružovali pokiaľ to nie je nevyhnutné a nenavštevovali zariadenia s väčším pohybom osôb (napr. pohostenia),
- žiadam občanov, aby v prípade podozrenia na možné ochorenie v súvislosti s koronavírusom, kontaktovali telefonicky lekára (nie osobne).
Ing. Mária Jankovičová, MBA, starostka obce