Obec Bellova Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Všeobecne záväzné nariadenia - navrhované

Všeobecne záväzné nariadenia obce - návrh

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Návrh VZN o niektorých podmienkach držania psov na území obce Bellova Ves 238.9 kB pdf 14.10.2019
Návrh VZN o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene 214.6 kB pdf 12.11.2019
Návrh VZN o udržiavaní čistoty v obci 367.9 kB pdf 12.11.2019
Návrh VZN o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 271.6 kB pdf 18.11.2019
Príloha č.1 k VZN_Žiadosť o poskytnutie dotácie 215.2 kB pdf 18.11.2019
Príloha č.2_Čestné vyhlásenie žiadateľa 194 kB pdf 18.11.2019
Príloha č.3 k VZN_Zúčtovanie poskytnutej dotácie 192.7 kB pdf 18.11.2019
Návrh VZN o miestnom poplatku za rozvoj 385.1 kB pdf 20.11.2019
Návrh VZN o miestnej dani za psa 200.1 kB pdf 20.11.2019
Návrh VZN o miestnej dani z nehnuteľnosti 393 kB pdf 20.11.2019
Návrh VZN o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 206.1 kB pdf 20.11.2019
Návrh VZN o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Bellova Ves 381 kB pdf 25.2.2020
Návrh VZN č.2_2020, ktorým sa mení VZN č. 1_2019 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Bellova Ves 196.5 kB pdf 24.11.2020
Návrh VZN č.3_2020, ktorým sa mení VZN č. 5_2019 o miestnom poplatku za rozvoj 194.1 kB pdf 24.11.2020
Návrh VZN č.4_2020, ktorým sa mení VZN č. 7_2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Bellova Ves 201.1 kB pdf 24.11.2020
Návrh VZN č.5_2020, ktorým sa mení VZN č. 8_2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bellova Ves 194.9 kB pdf 24.11.2020
Návrh VZN č.6_2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bellova Ves 531 kB pdf 24.11.2020