Obec Bellova Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Všeobecne záväzné nariadenia - schválené

Všeobecne záväzné nariadenia obce

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
VZN o miestnom poplatku za rozvoj (VZN č.1/2018) 250.4 kB pdf 15.12.2018
VZN č. 1_2012 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bellova Ves 303.1 kB pdf 15.3.2013
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 1_2019 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Bellova Ves 437.7 kB pdf 16.4.2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 2_2019 o udržiavaní čistoty v obci 412 kB pdf 13.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 3_2019 o tvorbe, údržbe a ochrane verejnej zelene 437.8 kB pdf 13.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 4_2019 o podmienkach poskytovania dotácií z rozpočtu obce 531.5 kB pdf 13.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 5_2019 o miestnom poplatku za rozvoj 426.3 kB pdf 13.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 6_2019 o miestnej dani za psa chovaného na území obce Bellova Ves 416.4 kB pdf 13.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 7_2019 o miestnej dani z nehnuteľností na území obce Bellova Ves 432 kB pdf 13.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1_2020 o ochrannom pásme pohrebiska na území obce Bellova Ves 420 kB pdf 20.5.2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 1_2013 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bellova Ves 204.4 kB pdf 13.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie obce č. 8_2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území obce Bellova Ves 424.5 kB pdf 13.12.2019
Všeobecne záväzné nariadenie č. 2/2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2019 o niektorých podmienkach držania psov na území obce Bellova Ves 195.1 kB pdf 14.12.2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 3/2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2019 o miestnom poplatku za rozvoj 191.3 kB pdf 14.12.2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2019 o miestnej dani z nehnuteľnosti na území obce Bellova Ves 198.7 kB pdf 14.12.2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 5/2020, ktorým sa mení všeobecne záväzné nariadenie č. 8/2019 o miestnom poplatku za komunálne odpady a dr. staveb.odpady na území obce Bellova Ves 191.6 kB pdf 14.12.2020
Všeobecne záväzné nariadenie č. 6/2020 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Bellova Ves 530.5 kB pdf 14.12.2020