Obec Bellova Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Profil verejného obstarávateľa

Obec Bellova Ves je podľa § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov verejným obstarávateľom. 

Zadávanie zákaziek na dodanie tovarov, poskytovanie služieb a uskutočňovanie stavebných prác realizuje verejný obstarávateľ v súlade s platným zákonom. 

Identifikačné údaje:

Názov organizácie: Obec Bellova Ves

Sídlo: Bellova Ves č. 75, 930 52 Blahová

IČO: 00800180

DIČ: 2021169139

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK36 0200 0000 0009 2502 6122

 

Štatutárny zástupca: Ing. Mária Jankovičová, MBA, starostka obce