Obec Bellova Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby_studňa 337.5 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie alebo užívanie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia 365.6 kB pdf 1.1.2019
Návrh na kolaudáciu stavby 382 kB pdf 1.1.2019
Ohlásenie drobnej stavby 194.8 kB pdf 1.1.2019
Prehlásenie stavebného dozora 190.1 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby 199.6 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 226.6 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny 195.9 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením 194.1 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby v spojení s kolaudáciou 386 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o zmenu stavebníka 83.7 kB pdf 1.1.2019
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 814.7 kB pdf 1.1.2019
Daňové priznanie_Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani na nevýherné hracie prístroje 5.29 MB pdf 1.1.2019
Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálny odpad alebo jeho pomernej časti 201.8 kB pdf 1.1.2019
Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia 265.7 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácii, o povolenie na rozkopanie povrchu (rozkopávkové povolenie) 184.9 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o potvrdenie o veku stavby 184.8 kB pdf 1.1.2019
Návrh na zrušenie trvalého pobytu 193.8 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť 368.3 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájom_krátkodobý 621.7 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o vydanie súhlasu obce_cudzinci 389.9 kB pdf 1.1.2019
Čestné vyhlásenie, ktorým sa dopĺňa žiadosť o určenie súpisného čísla (stavby postavené pred r. 1976 442.6 kB pdf 1.1.2019
Poučenie na vyplnenie daňového priznania 257.7 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla 367.9 kB pdf 1.1.2019
Oznámenie o výrube drevín 401.2 kB pdf 1.1.2019
Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev 354.6 kB pdf 1.1.2019
Potvrdenie o podaní priznania k dani 360.2 kB pdf 2.1.2019
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajmé automaty a k dani za nevýherné hracie automaty 1 MB pdf 15.2.2020