Obec Bellova Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Tlačivá na stiahnutie

Tlačivá na stiahnutie

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Žiadosť o povolenie na odber podzemných vôd a zriadenie vodnej stavby_studňa 337.5 kB pdf 1.1.2019
Návrh na kolaudáciu stavby 382 kB pdf 1.1.2019
Ohlásenie drobnej stavby 194.8 kB pdf 1.1.2019
Prehlásenie stavebného dozora 190.1 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby 199.6 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 226.6 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny 195.9 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o zmenu stavby pred dokončením 194.1 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o dodatočné povolenie stavby v spojení s kolaudáciou 386 kB pdf 1.1.2019
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby 814.7 kB pdf 1.1.2019
Daňové priznanie_Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani na nevýherné hracie prístroje 5.29 MB pdf 1.1.2019
Žiadosť o vrátenie poplatku za komunálny odpad alebo jeho pomernej časti 201.8 kB pdf 1.1.2019
Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia 265.7 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o vydanie povolenia na zvláštne užívanie miestnych komunikácii, o povolenie na rozkopanie povrchu (rozkopávkové povolenie) 184.9 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o potvrdenie o veku stavby 184.8 kB pdf 1.1.2019
Návrh na zrušenie trvalého pobytu 193.8 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie na susednú nehnuteľnosť 368.3 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o uzatvorenie zmluvy o nájom_krátkodobý 621.7 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o vydanie súhlasu obce_cudzinci 389.9 kB pdf 1.1.2019
Čestné vyhlásenie, ktorým sa dopĺňa žiadosť o určenie súpisného čísla (stavby postavené pred r. 1976 442.6 kB pdf 1.1.2019
Poučenie na vyplnenie daňového priznania 257.7 kB pdf 1.1.2019
Žiadosť o určenie súpisného a orientačného čísla 367.9 kB pdf 1.1.2019
Oznámenie o výrube drevín 401.2 kB pdf 1.1.2019
Hlásenie trvalého stanovišťa včelstiev 354.6 kB pdf 1.1.2019
Potvrdenie o podaní priznania k dani 360.2 kB pdf 2.1.2019
Priznanie k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajmé automaty a k dani za nevýherné hracie automaty 1 MB pdf 15.2.2020
Žiadosť o vydanie súhlasu_MZZO_k stavebnému povoleniu 393.5 kB pdf 3.1.2021
Ohlásenie poplatkovej povinnosti za komunálne odpady a drobné stavebné odpady 218 kB pdf 10.12.2020