Obec Bellova Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Komisia na ochranu verejného záujmu

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov Obecného zastupiteľstva obce Bellova Ves sa zriaďuje a plní úlohy podľa ústavného zákona NR SR č. 357/2004 Z. z. o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov.

Členom komisie môže byť len poslanec obecného zastupiteľstva.