Obec Bellova Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doprava je zdarma a doručenie do 10 dní.
Výprázdniť košík

Kontakty

Obecný úrad, Bellova Ves 75, 930 52

tel.: 031/ 5587126

email: obecbellova@gmail.com

IČO: 00800180

DIČ: 2021169139

Bankové spojenie: Všeobecná úverová banka, a.s.

IBAN: SK36 0200 0000 0009 2502 6122

 

Zodpovedná osoba v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Kontakt: zobellovaves@gmail.com