Obec Bellova Ves
Váš nákup môžete dokončiť na tomto mieste. Doručenie kuriérom za 2,99 € do 10 dní.
Výprázdniť košík

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021

(SOBD 2021)

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov na Slovenku 2021 je založené na novom koncepte. Na Slovensku prvýkrát v histórii dôjde k zmene spôsobu sčítania a namiesto tradičného sčítania sa uskutoční integrované sčítanie, ktoré je z hľadiska použitých metód kombinovaným sčítaním. Integrované sčítanie je založené na kombinácii údajov z administratívnych zdrojov údajov a údajov získaných od obyvateľov. 

Sčítanie obyvateľov, domov a bytov 2021 je moderným plne elektronickým sčítaním. 

Sčítanie obyvateľov domov a bytov bude realizované v dvoch etapách:

I. etapa - sčítanie domov a bytov

II. etapa - sčítanie obyvateľov

Rozhodujúce dátumy:

  • Doba sčítania domov a bytov trvá od 01. 06. 2020 do 12. 02. 2021 (sčítanie vykonajú obce v spolupráci so Štatistickým úradom SR. Obyvateľ sa na sčítaní domov a bytov nebude podieľať)
  • Doba sčítania obyvateľov trvá od 15. 02. 2021 do 31. 03. 2021 (obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov, obyvateľ sa sčíta sám)
  • Rozhodujúcim okamihom sčítania je polnoc zo štvrtka 31. 12. 2020 na piatok 01. 01. 2021.

Sčítanie domov a bytov bude prebiehať bez účasti obyvateľov, realizuje ho obec. Predmetom sčítania sú domy a byty na území obce.

Povinnou osobou pre sčítanie obyvateľov prostredníctvom sčítacieho formulára je:

  • Obyvateľ, o ktorom sa údaje zisťujú (každý, kto má trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt)
  • Zákonný zástupca obyvateľa(za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony)
  • Zriaďovateľ alebo zakladateľ zariadenia (ak takej osoby niet, štatutárny orgán zariadenia)

Sčítanie obyvateľov bude prebiehať nasledovne:

  • Elektronicky: od 15.02.2021 do 31.03.2021 (obyvateľ sám za seba, resp. zákonný zástupca)

AKO SA SČÍTAŤ

https://www.scitanie.sk/ako-sa-scitat# 

Sčítajte sa v roku 2021 elektronicky – rýchlo, jednoducho a bezpečne

Vyplňte sčítací formulár na www.scitanie.sk alebo cez mobilnú aplikáciu

 

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby

Povinnosť sčítať sa vyplnením sčítacieho formulára majú všetci obyvatelia Slovenskej republiky. Pre účely sčítania sa obyvateľom rozumie každý, kto má v Slovenskej republike trvalý, prechodný alebo tolerovaný pobyt. Obyvateľom sa zároveň rozumie aj občan Európskej únie,  ktorý má na území Slovenskej republiky obvyklý pobyt. 

Za neplnoletého obyvateľa a za obyvateľa, ktorý nie je spôsobilý na právne úkony má povinnosť vyplniť sčítací formulár jeho zákonný zástupca.  

Všetky údaje, ktoré obyvateľ uvedie v sčítacom formulári sa musia vzťahovať k rozhodujúcemu okamihu sčítania, ktorým je polnoc zo štvrtka 31. decembra 2020 na piatok 1. januára 2021.

Sčítanie obyvateľov prebehne v dobe od 15. februára 2021 do 31. marca 2021. Obyvateľ bude mať na sčítanie sa šesť kalendárnych týždňov.

Obyvateľ sa sčíta sám alebo s pomocou blízkej osoby na akomkoľvek mieste využitím počítača, tabletu alebo mobilu s pripojením na internet.

Sčítací formulár nájdete na webovej stránke www.scitanie.sk. Sčítať sa môžete aj cez mobilnú aplikáciu, ktorá bude dostupná pre operačné systémy Android a iOS.

Samosčítanie je pre vás rýchly a jednoduchý spôsob na vyplnenie sčítacieho formulára, bez narušenia vašej privátnej zóny.

 

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum
Tlačová správa zo dňa 03.08.2020 499.3 kB pdf 3.8.2020
Tlačová správa zo dňa 19.10.2020 429.2 kB pdf 19.10.2020
Letak_SODB2021 417.3 kB pdf 3.8.2020
SODB_Inzercia_A4 70.3 kB pdf 19.1.2021
HOAX_ma 429.8 kB pdf 10.2.2021
jazyk_ma 447.3 kB pdf 10.2.2021
mensiny vseobecne_ma 461 kB pdf 10.2.2021
narodnost vs. obcianstvo_ma 521 kB pdf 10.2.2021