Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Informácia o doručení Oznámenia o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025"

SÚBOR
Dátum: 09.07.2024
Autor: Obecný úrad
Táto novinka bude 24.07.2024 stiahnutá z webu.
Informácia o doručení Oznámenia o strategickom dokumente

Informácia o doručení Oznámenia o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025"

Informácia o doručení Oznámenia o strategickom dokumente "Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025"

Obec Bellova Ves v súlade s § 6 ods. 5 zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) informuje, že dňa 08.07.2024 bolo obci doručené Oznámenie o strategickom dokumente „Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025“.

Ministerstvo vnútra SR, Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie v zastúpení vedúcim odboru Ing. Rudolfom Kormúthom, dňa 01.07.2024 predložil Okresnému úradu Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek životného prostredia kraja podľa § 5 zákona NR SR č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) Oznámenie o strategickom dokumente (ďalej len „oznámenie“) „Program odpadového hospodárstva Trnavského kraja na roky 2021 – 2025“.

Okresný úrad Trnava ako príslušný orgán, určuje podľa § 6 ods. 4 zákona, že z dôvodu veľkého počtu dotknutých obcí bude oznámenie na nahliadnutie len vo vybraných obciach.

Zoznam obcí, v ktorých do oznámenia možno nahliadnuť :

  1. Mesto Trnava, Hlavná 1, 917 01 Trnava
  2. Mesto Piešťany, Námestie SNP 3, 921 45 Piešťany
  3. Mesto Hlohovec, M.R. Štefánika 1, 920 01 Hlohovec
  4. Mesto Galanta, Mierové nám. 940/1, 924 18 Galanta
  5. Mesto Dunajská Streda, Hlavná č. 50/16, 929 01 Dunajská Streda
  6. Mesto Senica, Štefánikova 1408/56, 905 01 Senica
  7. Mesto Skalica, Námestie slobody 10, 909 01 Skalica

Stanoviská verejnosti možno v zmysle § 6 ods. 6 zákona predkladať na adresu úradu:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie ochrany prírody                     a vybraných zložiek životného prostredia, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Miesto konania konzultácií:

Okresný úrad Trnava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd                  a vybraných zložiek životného prostredia kraja, Kollárova 8, 917 02 Trnava

Oznámenie bude  verejnosti prístupné najmenej po dobu 14 dní od jeho doručenia.

 

Zverejnené: 09.07.2024                                                        Ing. Mária Jankovičová, MBA v. r.

Zvesené: 24.07.2024                                                                                     starostka                  

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Informácia o doručení Oznámenia o strategickom dokumente Veľkosť: 383.2 kB Formát: pdf Dátum: 9.7.2024
oznamenie_o_SD
PDF bolo automaticky vygenerované OCR systémom Moderných obcí.
Veľkosť: 1.91 MB Formát: pdf Dátum: 9.7.2024