Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania č. 732/2024-001/STÚ zo dňa 27.06.2024_Západoslovenská distribučná a.s.

SÚBOR
Dátum: 28.06.2024
Autor: Obecný úrad

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania č. 732/2024-001/STÚ zo dňa 27.06.2024_Západoslovenská distribučná a.s.

Oznámenie o začatí kolaudačného konania a nariadenie ústneho pojednávania

č. 732/2024-001/STÚ zo dňa 27.06.2024 

Obec Bellova Ves ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon") a orgán štátnej správy podľa § 2 písm. e) zákona NR SR č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a na vyššie územné celky, v súlade s ustanovením § 80 stavebného zákona oznamuje začatie kolaudačného konania dotknutým orgánom a organizáciám a všetkým známym účastníkom konania a súčasne nariaďuje o predloženom návrhu ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň

26.07.2024 (piatok) o 09.00 hodine so zrazom na Obecnom úrade v Bellovej Vsi.

Navrhovateľ: Západoslovenská distribučná a.s.

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
732_2024_001_Oznámenie o začatí kolaudačného konania_ZSD a.s. Veľkosť: 213.3 kB Formát: pdf Dátum: 28.6.2024