Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Opatrenia na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi v roku 2024

SÚBOR
Dátum: 25.06.2024
Autor: Obecný úrad
Opatrenia na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi v roku 2024

Opatrenia na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi v roku 2024

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Dunajskej Strede:

Opatrenia na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi v roku 2024

Vážení občania !
Letné obdobie sa vyznačuje zvýšenou činnosťou súvisiacou so zberom a uskladňovaním úrody. V tomto období každoročne dochádza k zvýšenému počtu požiarov. Najčastejšími príčinami vzniku požiarov sú vypaľovanie suchých porastov, spaľovanie slamy, hra detí ponechané bez dozoru, fajčenie, používanie otvoreného ohňa, zlý stav zberovej techniky a jej technické poruchy ako aj samovznietenie sena.
Účinná ochrana pred požiarmi vyžaduje neustále uplatňovanie a dodržiavanie predovšetkým všeobecne záväzných právnych predpisov.
Upozorňujeme Vás, aby ste v čase zberu a uskladňovania úrody predchádzali požiarnemu nebezpečenstvu najmä týmito opatreniami:

- nevypaľujte porasty, kríky, stromy a nezakladajte oheň tam, kde by sa mohol rozšíriť;
- nefajčite v blízkosti horľavých látok,
- nedovoľte deťom hry v blízkosti lánov obilia, stohov slamy a krmovín a prísne zakročte pri nájdení zápaliek u detí;
- občania vykonávajúci žatevné práce dbajte o dobrý technický stav používanej zberovej techniky a zabezpečte jej údržbu v súlade s pokynmi výrobcu;
- odstraňujte z techniky a z priestorov, kde je technika umiestnená nánosy organického prachu;
- pri umiestňovaní stohov dbajte na bezpečnú vzdialenosť,
- dbajte na trvalé sledovanie neprimeraného zahrievania skladovaného obilia a sena, aby nedošlo k jeho samovznieteniu,
- zabezpečte na miestach výmlatu, stohovania alebo skladovania úrody zásobu dostatočného množstva vody na hasenie požiarov a vybavenie vecnými prostriedkami na hasenie vzniknutého požiaru. Pre vlastnú bezpečnosť tieto miesta označte tabuľami o zákaze fajčenia a zákaze vstupu a manipulácie s otvoreným ohňom;
- v prípade vzniku požiaru, sa ho snažte v zárodku uhasiť, ak to nie je vo Vašich silách, vyhláste požiarny poplach a privolajte hasičskú jednotku.

V prípade požiaru volajte 150 alebo 112 !

 

Tisztelt lakosság!
Az aratási és betakarítási munkálatok megkezdése előtt szeretnénk felhívni figyelmüket a fokozott tűzveszélyre. A tűzmegelőzés elsősorban a tűzvédelmi előírások és szabályok betartásával érhető el. A tűzesetek elkerülése érdekében ebben a fokozottan tűzveszélyes időszakban figyelmeztetjük önöket néhány fontos előirás betartására:
- tilos a száraz aljnövényzet és bokrok kitüzelése,
- gabonaföldeken, tarlón, kazlak és gyúlékony anyagok közelében tilos dohányozni, és ne rakjanak tüzet olyan helyeken ahol az elterjedhet,
- ne engedjék a gyermekeket szalmakazlak és gabonaföldek közelében játszani, és határozottan lépjenek közbe, ha gyerekeknél gyufát találnak,
- azok a személyek, akik arató és betakarító munkákat végeznek ügyeljenek hogy a használt gépek és berendezések megfelelő technikai állapotban legyenek és a használati utasítások szerint legyenek üzemeltetve , karbantartva és tisztítva,
- kazlakat az előírt biztonságos távolságba helyezzék a közutaktól, sinektől, villanyvezetékektől és épületekől,
- aratási és betakarítási munkák alatt a használt gépek legyenek felszerelve üzemképes tűzoltó készülékkel, kazalozásnál legyen készenlétben minimálisan 500 liter víz az esetleges tüzek megfékezésére,
- amennyiben mégis tűz keletkezik, még idejében próbálják meg eloltani, ha ez nem sikerülne akkor, hívják a tűzoltókat.

Tűz esetén hívják az ingzenes segélyhívó számot 150 vagy 112!

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Opatrenia na zabezpečenie ochrany úrody pred požiarmi v roku 2024 Veľkosť: 146.7 kB Formát: pdf Dátum: 25.6.2024