Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania č. 480/2022-002/STÚ-IBV Bellova Ves-vodovodné prípojky

SÚBOR
Dátum: 22.11.2022
Autor: Obecný úrad
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania č. 480/2022-002/STÚ-IBV Bellova Ves-vodovodné prípojky

Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od ústneho konania č. 480/2022-002/STÚ. Stavba: IBV Bellova Ves-vodovodné prípojky

Zverejnenie verejnou vyhláškou

Obec Bellova Ves ako príslušný stavebný úrad podľa ust. § 117 zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov (stavebný zákon) a § 2 písm. e) zákona č.  416/2001 Z. z. o prechode niektorých kompetencií z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky oznamuje verejnou vyhláškou začatie stavebného konania dotknutým orgánom  a účastníkom konania a v súlade s ustanovením § 61 ods.1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov oznamuje začatie stavebného konania a súčasne stavebný úrad upúšťa   podľa § 61 ods. 2 stavebného zákona od miestneho zisťovania a ústneho konania.

Toto oznámenie bude vyvesené po dobu 15 dní na úradnej tabuli Obce Bellova Ves, pričom 15. deň sa považuje za deň doručenia.

Stavba: IBV Bellova Ves-vodovodné prípojky

Stavebník: Pattrade, s.r.o., IČO: 36810461, Malá Iža 46, 945 01 Komárno

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznámenie o začatí stavebného konania a upustenie od úst.konania_PATTRADE s.r.o._IBV Bellova Ves-vodovodné prípojky Veľkosť: 220.4 kB Formát: pdf Dátum: 22.11.2022