Preskočiť na hlavné menu Preskočiť na obsah
Preskočiť navrch stránky Preskočiť na koniec obsahu

Oznámenie o prerokovaní územného plánu obce Bellova Ves

SÚBOR
Dátum: 05.10.2021
Autor: Obecný úrad
Oznámenie o prerokovaní územného plánu obce Bellova Ves

Oznámenie o prerokovaní územného plánu obce Bellova Ves

Oznámenie o prerokovaní územného plánu obce Bellova Ves

Obec Bellova Ves ako orgán územného plánovania podľa § 16 ods. (2) zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) oznamuje dotknutým obciam, dotknutému samosprávnemu kraju, dotknutým právnickým osobám, dotknutým orgánom a ostatnej verejnosti v súlade s § 22 stavebného zákona, že prerokovanie návrhu územného plánu obce Bellova Ves sa uskutočňuje v lehote od 05. 10. 2021 do 05. 11. 2021.

Dokumentácia je k nahliadnutiu počas úradných hodín na Obecnom úrade v Bellovej Vsi a na internetovej stránke:

www.eko-plan.sk/bellovaves

Týmto Vás súčasne žiadame o stanovisko. Vaše stanovisko, resp. pripomienky k návrhu územného plánu obce Bellova Ves je možné uplatniť písomnou formou v zmysle § 22 stavebného zákona do 30 dní odo dňa zverejnenia, resp. doručenia tohto oznámenia, na poštovú alebo e-mailovú adresu obce Bellova Ves. Ak sa dotknutá obec, dotknutý samosprávny kraj alebo dotknutý orgán v určenej lehote nevyjadrí, predpokladá sa, že nemá pripomienky. Na stanoviská  a pripomienky uplatnené po tejto lehote sa neprihliada.

Zverejnené: 05.10.2021

Súbory na stiahnutie

Názov Veľkosť Formát Dátum Zoradiť podľa:
Oznámenie o prerokovaní UPO Bellova Ves Veľkosť: 245.3 kB Formát: pdf Dátum: 5.10.2021

Komentáre sú dostupné až po prihlásení na Váš Facebook profil.