Zverejnenie zámeru prenajať nehn.majetok obce (dlhodobý nájom pohostinstvo+potraviny)

Zverejnenie zámeru prenajať nehn.majetok obce (dlhodobý nájom pohostinstvo+potraviny) (viď TU)

Upozornenie o výskyte vysoko patogénnej aviárnej influenzy

Aktuálna situácia v regióne Dunajská Streda v súvislosti s výskytom Aviárnej influenzy v Európe (viď TU)

Výskyty vysokopatogénnej AI (HPAI) subtypu H5 (viď TU)

Biologická ochrana chovov (viď TU)

NÁVRH - Záverečný účet obce Bellova Ves za rok 2015

NÁVRH - Záverečný účet obce Bellova Ves za rok (viď TU)

Výzva na vypratanie čiernej skládky

Výzva na vypratanie čiernej skládky (viď TU)

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bellova Ves na I. polrok roka 2017

Návrh - Plán kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra Obce Bellova Ves na I. polrok roka 2017 (viď TU )

Kontaktný formulár

Vaše meno (*)

Please type your full name.
E-mail (*)

Invalid email address.
Správa

Invalid Input
Zadajte kód
Zadajte kód   Refresh
Invalid Input